Blaavand tømrer

Hvilke renoveringsopgaver bør jeg ikke selv gå i krig med

Det kan være svært at overskue, hvilke renoveringsopgaver man selv må have lov at lave. Nogle opgaver skal nemlig udføres af bestemte håndværkere med autorisation. Det gælder specielt for områderne el, VVS og kloak, for her kan uautoriseret og dårligt arbejde forårsage store skader.

Når det kommer til områder som, tømreropgaver, mureropgaver og maleropgaver, er der i princippet ikke noget, du ikke må lave selv. Om det for alle opgavers vedkommende er en god idé, er en anden sag.

El arbejde

Der er meget elarbejde, som du gerne selv må give dig i kast med. Men der er også noget du ikke må lave selv. Du må ikke:

 • Montere halogenlamper hvis transformer, lamper og ledninger ikke er købt sammen
 • Føre nye elkabler til nye elinstallationer eller montere nye stikkontakter
 • Lave elarbejde i dine målertavler eller gruppetavle
 • Ændre på dine faste installationer og kabelføringer med en spænding på over 250 volt
 • Installere eller udskifte afbrydere eller stikkontakter, som er placeret udendørs

VVS arbejde

Som med el arbejdet er der også en del VVS arbejde, du ikke selv må udføre. Du må ikke

 • Lave nye VVS installationer
 • Tilslutte et gulvafløb
 • Lave nogen form for kloakarbejde overhovedet
 • Ændre på dit centralvarmesystem, hvis du har fjernvarmevand i systemet
 • Ændre på nuværende brugsvandsanlæg
 • Lave noget som helst arbejde på gasinstallationer

Murer-, tømrer- og malerarbejde

Du skal være opmærksom på, at selvom du i princippet må lave alle renoveringsopgaver selv, kan det vise sig at være en ulempe på sigt. Dårligt udført arbejde kan, specielt når vi taler murerarbejde og tømrerarbejde, være direkte farligt, hvis de ikke er udført håndværksmæssigt korrekt.

Du skal kunne læse husets tegninger korrekt, have styr på bærende vægge og stabiliserende konstruktioner, for ellers kan du risikere, at dine renoveringer gør mere skade end gavn. Derfor kan det ved større opgaver, være et rigtigt valg at kontakte en professionel håndværker.